Hva er Tredjepartslogistikk (TPL)?

Mye benyttet uttrykk om å sette bort driften av hele- eller deler av bedriftens varelager til en profesjonell part.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok