Hva er Tredjepartslogistikk (3PL eller TPL)?

Mye benyttet uttrykk om å sette bort driften av hele- eller deler av bedriftens varelager/logistikk til en profesjonell part.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok