Hva er ANSI X12?

ANSI X12 er en forkortelse for American National Standards Institute X12 og er en amerikanske EDI-standard.

ANSI X12 benyttes derfor hovedsakelig når våre kunder skal utveksle EDI-meldinger med kunder og leverandører i Nord-Amerika. Standarden ble utviklet helt tilbake i 1979 og inneholder en rekke meldinger, eksempelvis pris- og varekatalog, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura.

Selve meldingene er typisk bygget opp av tre elementer: Hode (engelsk «header»), detalj (engelsk «detail» og oppsummering (engelsk «summary»), men innholdet av disse varierer avhengig av hvilken type melding.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok