Hva er TLS?

TLS (Transport Layer Security) er en krypteringprotokoll som benyttes for å etablere en sikker linje mellom en webserver og en nettleser. TLS erstattet SSL i 1999.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok