Hva er Ajax?

Ajax er en forkortelse for «Asynchronous JavaScript and XML» og er et sett av webutviklingsteknikker for å lage effektive og mer responsive nettsider. Effekten er at det kan gå data mellom klient og server uten at brukeren merker det og deler av siden kan oppdateres uten at hele nettsiden må oppdateres ved små endringer.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok