Hva er Webservice?

Webservice sørger for maskin-til-maskin-kommunikasjon over nettet og definerer ressurser/tjenester som kan nås via et definert og standardisert grensesnitt (API). Ressursene eller tjenestene som leveres via dette gresesnittet kan i prinsippet være hva som helst, men vanlig er det å levere eller hente data. En webservice er beskrevet med et XML-format: WDSL (Web Service Description Language). Dette beskriver de tjenestene webservicen leverer og hvordan vi skal nå dem.WMS Warehouse Management System. Et datasystem for å organisere og håndtere effektiv drift av et lager. Et WMS-system kan være betegnelsen på bedriftens eget lagersystem eller som datasystemet som 3.parts logistikkleverandører benytter.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok