Hva er On-premises, “on-prem”?

Lokal programvare, installeres og kjøres på servere/datamaskiner i bedriftens datarom.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok