Hva er EAN? 

EAN er et akronym for «European Article Number» og er en standard for merking av varer. Er nå erstattet av GTIN.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok