Hva er SOAP?

En forkortelse for «Simple Object Access Protocol». SOAP er en protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger mellom applikasjoner/systemer i et desentralisert og distribuert miljø. SOAP er plattformuavhengig og fordelene er blant annet høy sikkerhet, formalisert standard og fleksibilitet. Benytter blant annet protokollene HTTP og SMTP for overføring.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok