Hva er HTTPS?

HTTPS er en sikrere utgave av HTTP med bruk av enten SSL eller TLS for kryptering. Det vil si at sender og mottaker er autentisert og at all informasjon som sendes og mottas er kryptert.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok