Hva er PIM?

Product Information Management, administrasjon av den informasjonen som kreves for å markedsføre og selge produkter via distribusjonskanaler.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok