GraphQL

GraphQL er et åpent spørrespråk som beskriver hvordan en klient skal be om informasjon gjennom et API. GraphQL er således et alternativ til REST-baserte API-er. REST er meget bra for enkle datakilder der ressursene er godt definert. GraphQL er bra for store, komplekse og sammenhengende datakilder. REST har flere endepunkter i form av nettadresser for å definere ressurser. GraphQL har et enkelt URL-endepunkt. En GraphQL-server benytter som regel et skjema for å beskrive tilgjengelige data.

GraphQL ble først utviklet av Facebook tilbake i 2012, men ble offentlig frigitt til bruk for alle i 2015, og i 2019 ble kontrollen ble overgitt til GraphQL Foundation.

Eksempelvis benytter Xledger ERP og Visma Business NXT GraphQL-API. eSENTRAL har fullt ut støtte for GraphQL og nevnte systemer.