Hva er BankID?

BankID er elektronisk identifikasjon for identifisering av personer og for juridisk bindende signering og dokumenter og meldinger på internett. Som navnet antyder er det bankene som usteder dette.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok