Hva er SSCC?

Forkortelse for «Serial Shipment Container Code» og er en unik sporbar strekkode administrert av GS1 som brukes for merking og identifisering av leveranser, i all hovedsak paller. SSCC gir detaljert informasjon om alle varer som finnes på pallen og kunden får denne informasjon tilsendt på en pakksedde i forkant av varemottaket slik at kunden vet hva som kommer. Ved hjelp av en strekkodeleser kan SSCC skannes og informasjon om varene kan leses automatisk inn i ERP-systemet. I Norge er det ikke lov å gjenbruke samme SSCC før etter minimum 6 år.

Flere bransjer har krav om avansert pakkseddel og merking av transport. Med bizClick logistics kan man gjøre SSCC-fangst som eSENTRAL kan benytte for å sende avansert pakkseddel. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok