Hva er VAN (meldingssentral og meldingsnettverk)?

EDI-meldinger i ulike bransjespesifikke formater, som eksempelvis ordre og ordrebekreftelser i dagligvarebransjen, kan sendes via såkalte meldingssentraler. De ulike tilbyderne av meldingssentraler rundt omkring i verden har etablert samtrafikkavtaler og knyttet sine meldingssentraler sammen, tilsvarende slik vi har det i internett- og telefoniverden. Sammen blir dette et stort meldingsnettverk som gjør at en kunde tilknyttet én meldingssentral kan sende EDI-meldinger til en leverandør tilknyttet en annen meldingssentral. Et slikt meldingsnettverk for EDI omtales som VAN på engelsk, en forkortelse for «Value-added Network».

I Norge organiserer Samtrafikk (samtrafikk.no) samarbeidet mellom tjenesteleverandørene av meldingssentraler. I Sverige har NEA, i Danmark NemHandel og i Finland Tieke tilsvarende nettverkssamarbeid. Og vi har samarbeid på tvers av landene.

Et alternativ til meldingssentral er offentlige Peppolaksesspunkt, men her er meldingsformatene begrenset til Peppol-/EHF-formater. Et annet alternativ er å overføre EDI-dokumenter direkte via FTP– eller SFTP-server tilkoblet Internett, eller å sende og motta via e-post. Det finnes også muligheter å utveksle EDI-data mellom systemer ved å benytte API-er eller direkte databasetilgang.

eSENTRAL kan hente og levere EDI-meldinger mellom meldingssentral og ulike ERP-systemer, eller på alle metoder nevnt over, og dermed bistå din virksomhet i å sende og motta EDI fra kunder og leverandører på en effektiv og rask måte.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok