Hva er eSENTRAL?

eSENTRAL er en EDI-tolk og integrasjonsprogramvare utviklet av IntegrasjonsPartner. Benyttes som plattform i alle IntegrasjonsPartners EDI- og integrasjonsløsninger, både installert lokalt hos bedrifter og som integrasjonstjeneste i nettskyen.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok