Hva er FTP?

Filoverføringsprotokollen FTP (File Transfer Protocol) er en standard nettverksprotokoll som brukes til overføring av datafiler mellom en klient og en server.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok