Hva er FTP?

FTP er en forkortelse for File Transfer Protocol eller filoverføringsprotokollen. En standard nettverksprotokoll som brukes til overføring av datafiler mellom en klient og en server.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok