Hva er HTTP?

HTTP er en forkortelse for Hypertext Transfer Protocol. En standard som primært benyttes på verdensveven for utveksling av informasjon, for eksempel mellom en webserver og nettleseren din slik at du skal kunne lese det du akkurat nå leser.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok