Hva er B2B?

B2B er en forkortelse for Business to business definerer handel og markedsaktiviter mellom selskaper og ikke handel med privatpersoner.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok