Hva er B2C?

B2C er en forkortelse for Business to consumer definerer handel og markedsaktiviteter mellom selskaper og privatkunder/sluttkunder.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok