Hva er ORDRSP?

Purchase Order Response og betyr ordrebekreftelse. En standard i henhold til UN/D96A-standarden (og tidligere versjoner).

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok