Hva er API?

Application Programming Interface. Et teknisk grensesnitt som gir et dataprogram tilgang til å kunne kjøre prosesser eller importere, hente ut og behandle data fra et annet. En god analogi er å se på API som en kelner som håndterer forespørsler på vegne en kunde (klienten) og kjøkkenet (serveren).

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok