UNSPSC

UNSPSC er et akronym «for The United Nations Standard Products and Services Code» og er en åpen og global standard for å klassifisere produkter og tjenester. Det er GS1 som administrerer dette på vegne av FN og grunnen til systemet er å øke produktiviteten og redusere organisasjonskostnader.  UNSPSC er bygget opp hierarkiske med fem nivåer, noe som gjør at man navigere seg opp og ned for å se mer eller mindre detaljer tilpasset virksomhetens forretningsanalyser.