Hva er REST?

REST er en forkortelse for «Representational State Transfer» og er et rammeverk for å lage nettverks-/webapplikasjoner. REST-arkitekturen tillater at meldingene kan utveksles på ulike formater som XML, JSON, HTML og ren tekst og benytter som regel HTTP for overføring. REST er et relativt enklere og mer effektivt alternativ til SOAP.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok