Hva er CRM?

CRM er forkortelse for Customer Relationship Management, kan oversettes til «kunderelasjonshåndtering», og omhandler hvordan en bedrift strategisk og aktivt håndterer sin styring av sine kunder og kunderelasjoner. Et CRM-system er programvare som hjelper bedriften med kundeprospektering, salg- og markedsføring.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok