Hva er SMTP?

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) er en standard kommunikasjonsprotokoll (RFC 821 og RFC 5321) for hvordan sende e-post mellom datamaskiner i et nettverk, eksempelis internett.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok