fbpx

Mer fornybart på tanken

UnoX Forsyning AS

Integrasjonsplattform som effektiviserer prosesser!

Uno-X Forsyning AS er en del av Uno-X Mobility, et forretningsområde i Reitan Retail, og ivaretar innkjøps- og trekkavtaler for Uno-X-selskapene i Norge. Uno-X Forsyning AS har også ansvaret for forsyning og lagring av drivstoff, samt drift av tankanleggene til Uno-X.

Det er Uno-X Forsyning AS som skal sørge for at Uno-X Norge og YX Norge gradvis kan erstatte det fossile innholdet i sitt drivstoff med fornybart, selvfølgelig uten bruk av palmeolje og soyaolje!

IntegrasjonsPartner har bistått Uno-X Forsyning AS siden 2015 og leverer en integrasjonsløsning som understøtter, automatiserer og effektiviserer de kritiske virksomhetsprosessene.

Integrasjonsplattformen, eSENTRAL, er installert på Visma Business-serveren og sørger for:

  • Oppdatering av råvarepriser fra Platts inn i Visma Business
  • Full EDI med befrakter Skanol
  • EDI, vare- og prisinformasjon til kunder
  • EHF-faktura til kunder
  • Håndterer grensesnittene på lastingene fra depotene

Integrasjonene med Visma Business foregår via Visma Business Service (VBS) og via SQL-uttrekk. eSENTRAL henter data fra Visma Business og gjør konverteringer til blant annet CSV- og XML-format. Filer utveksles med forretningspartnere via filutveksling og meldingsnettverk.

Det er kritisk for Uno-X Forsyning AS å få inn priser fra Platts før generering av kundepriser, så her er det lagt på overvåking og varsling. I tillegg har Uno-X Forsyning AS en utvidet supportavtale som medfører at support får alle varsler sendt inn til seg og at det gjøres ukentlige sjekker.

.

 

«Vi er avhengige av at transaksjonsflyten fungerer 24/7. Vi opplever høy servicegrad og god

forståelse for vår business og våre behov»

Atle Furu, Uno-X Forsyning AS

 

Les mer om Uno-X Forsyning AS her: https://unoxmobility.no/unoxforsyning