Integrasjon – regnskap

Arbeidskraft koster mye penger, så det kan ofte være smart å investere i løsninger som automatiserer repeterende oppgaver. Vi i IntegrasjonsPartner har en rekke standardkomponenter og gode verktøy for å skreddersy bilagsimporter og lignende regnskapsrelaterte integrasjoner. Der det for eksempel finnes strukturerte data i databaser eller filer, kan vi veldig ofte bistå med å behandle store datamengder på en svært kostnadseffektiv måte.