Lager og distribusjon

bizClick logistics – et moderne lagerstyringssystem


Skal du sette bort lagerdriften til en tredjepart, eller drifter du lageret selv? Vi har effektive løsninger for begge driftsmodellene.

bizClick logistics


bizClick logistics er et lagerstyringssystem ( Warehouse Management System, WMS) som gjennom en integrasjon til bedriftens forretningssystem, effektiviserer alle oppgavene på lageret og gir full kontroll.

bizClick logistics utvikles i Norge, i tett dialog med våre kunder. Med moderne mobilteknologi, over 20 års erfaring med EDI og ERP-integrasjoner samt kort avstand mellom brukerne og utviklingsmiljøet, leverer vi en løsning som er godt tilpasset kundenes behov.

bizClick logistics er et fleksibelt og skalerbart system som kan passe både for små og store organisasjoner. Løsningen leveres i tett integrasjon med eSENTRAL og vil installeres lokalt i kundens datasenter eller leveres som en skytjeneste.

Lageroperatørene arbeider på nettbrett som kommuniserer trådløst med ERP via integrasjonmotoren. Her velger de om de skal utføre varemottak, plukk, pakk eller telling. Oppgavene blir overført automatisk fra ERP-systemet til nettbrettet. Lageroperatøren velger kun neste oppgave og nettbrettet forteller hva som skal gjøres. For dem som ønsker at lagersjefen skal kontrollere, prioritere eller planlegge deler av arbeidet manuelt har bizClick logistics en administrasjonsløsing som kan benyttes.

bizClick logistics er et lageradministrasjonssystem knyttet opp imot ERP-systemet. bizClick logistics tilfører derfor mye logistikkfunksjonalitet til ERP-systemet uten å overstyre ERP-systemet og leveres med følgende funksjonalitet:

 • En robust og fleksibel integrasjonsplattform for kobling mot ERP-systemet
 • En avansert planlegger med kontrollfunksjoner og effektivitetsrapporter for lageransvarlig
 • En brukervennlig og moderne app på nettbrett for lageroperatøren
 • Funksjoner for varemottak, (sam)plukk, (sam)pakk, leveranse, distribusjon, lagerjustering, lageroverføring, og lagertelling
 • Eget systemoppsett (regelverk) for å kunne optimalisere hele prosessen: sortering, gruppering, sammenslåing, prioritering og tildeling

bizClick logistics Pro


bizClick Pro er like brukervennlig og enkel i bruk som bizClick. Men med bizClick Pro har vi lagt til flere avanserte funksjoner som støtte for multilokasjon med faste eller flytende lokasjoner, et mye mer effektivt varemottak, fleksible vareplasseringsrutiner, plukk og pakk som i veldig stor grad kan tilpasses ditt behov, og kontroll- og tellerutiner som sparer tid og gir bedre datakvalitet. I dette tilfellet vil ERP-systemet kun ivareta saldo og vite hvor mange de har på lager, mens det er bizClick Pro som vet hvor varene befinner seg på lageret. Dersom man ikke kjører Pro-versjonen er det fortsatt ERP-systemet som vet både saldoen for hver vare, men også hvor varene er plassert.

bizClick logistics +Visma.net = effektiv logistikk i skyen


I en helt ny skytjeneste har vi koblet bizClick logistics sammen med Visma.net. Med det får du både ERP-systemet, lagersystemet og integrasjonstjenestene i skyen. Lagermedarbeiderne benytter nettbrett med bizClick logistics app som kobles til løsningen via internett.

Løsningen har akkurat samme fleksible funksjonalitet som «on premise» versjonen: plukk og pakk, varemottak, lagertelling, lagerkorreksjoner og distribusjon.

Skybasert ERP med god logistikkfunksjonaliet? Snakk med oss om bizClick logistics og Visma.net.

bizClick logistics – full kontroll på egentransport


For bedrifter med egne eller fast innleide distribusjonsbiler sørger bizClick logistics for at man har full oversikt i ett system – helt fra varen plukkes på lageret, til den er utlevert hos kunde.

Man kan eksempelvis planlegge plukk på bakgrunn av en kjørerute man skal fylle opp. Deretter bruker sjåføren en bizClick-APP for å laste bilen og automatisk generere lastemelding til kunde. Når varen utleveres kan mottaker signere på nettbrettet, sjåføren kan ta bilde og registrere eventuelle avvik, samt at løsningen registrerer koordinatene for leveransen. Alle data returneres til bizClick og om ønskelig videre til ERP og/eller til «Min side» på web.

bizClick logistics er altså ikke bare et WMS/lagersystem (Warehouse Management System), men også et TMS/transportsystem (Transport Management System)

Tredjepartslogistikk - vi integrerer eksternt lagerhotell


Mange av våre kunder har outsourcet sitt lager til en leverandør av lager- og logistikktjenester, og flere og flere ser fordelene av dette. Ønsker du problemfritt lagerhold er integrasjonen mellom bedriftens forretningssystem og lagerhotellets system en viktig byggekloss å få på plass. Med vår integrasjonsplattform og kunnskap opparbeidet gjennom utallige leveranser, kan vi bistå med profesjonell logistikk og optimal vareflyt dersom du skulle velge tredjepartslogistikk.

Fordeler med bizClick logistics

bizClick logistics gir blant annet følgende fordeler når alle moduler er tatt i bruk:

 • Bedre kontroll og effektivitet
 • Markert økt produktivitet med mer effektiv varehåndtering
 • Redusere kostnader og bedriften blir mer konkurransedyktig
 • Redusert antall feilplukk, færre reklamasjoner og mer fornøyde kunder
 • Høyere utnyttelse av lagerplassen
 • Fjerner feilkilder og manuelle kontroller
 • Full kontroll på varebeholdning på lager
 • Økt sporbarhet og rapportering på alle lagerbevegelser
 • Bedre oversikt over varelager, beholdninger og behov for påfylling
 • Kan håndtere et stort antall flere varer uten å måtte ansatte flere på lageret
 • Brukervennlig programvare med intuitivt brukergrensesnitt
 • Eliminerer helt bruk av papir, mer miljøvennlig og reduserer papirkostnader
 • Samplukk og optimalisering av plukkruter gir effektivisering av tiden
 • Konsulenter med lang logistikkerfaring vil gi god opplæring av systemer
 • Løsningen testes nøye før produksjonssetting
 • Kan også fungere uten trådløs dekning, selv om full dekning naturligvis anbefales
 • Helintegrert med virksomhetens forretningssystem – data flyter sømløst og oppdateres automatisk mellom forretningssystemet og lagersystemet. Du har til enhver tid full oversikt over lageret i forretningssystemet
 • Benytter standard Android nettbrett som tåler en støyt. Kommer ferdig konfigurert. Ikke dyre spesialterminaler og kunden kan selv velge hvilke nettbrett som skal benyttes