fbpx

Papirløs logistikk og sporing på all transport

Loe Rørprodukter

I begynnelsen av 2020 byttet Loe Rørprodukter ut en rekke regneark, manuelle rutiner og dobbeltregistrering med et nytt produksjons- og logistikksystem. Selskapet valgte MPS-system fra MyProduction og bizClick logistics fra IntegrasjonsPartner for å håndtere lageret.

Systemet omhandler hele virksomheten, inkludert transport. Integrasjonsplattformen eSENTRAL sørger for en effektiv dataflyt mellom systemene.

«I det nye systemet er grunntanken at man skal skrive ting inn i systemet én gang, så følger det med hele veien gjennom», sier Kay Lien hos Loe Rørprodukter. – En sammenhengende flyt fra tilbud og helt frem til kummer og rør leveres til kunden i ei grøft og deretter faktureres.

Papirløst arbeidsmiljø – gull verdt da koronaen stengte landet

Da IntegrasjonsPartner sine folk omsider fikk muligheten til å besøke anlegget på Hokksund på forsommeren 2021 kunne Kay Lien fortelle at tidspunktet for å starte opp med nytt system ikke kunne passet bedre.

Før måtte alle på anlegget håndtere papir og alle sjåførene måtte inn på transportkontoret for å hente og levere papirer.

«Med bizClick logistics fikk vi et papirløst arbeidsmiljø! Operatørene ute på anlegget i Hokksund, truckførere og lastebilsjåfører kunne bruke nettbrett. Dermed måtte ingen fysisk ha berøring med hverandre. Uten bizClick logistics ville det blitt vanskelig å opprettholde driften på den måten vi gjorde.»

Med bizClick logistics i alle bilene følges varene helt ut i grøfta der de leveres og man kan dokumentere både tid, posisjon og eventuelt skader eller avvik dersom det skulle oppstå.

«Kundene får leveringsbekreftelser og pakksedler på mail og SMS. Det samme får selgere slik at de kan holde kontroll på de prosjektene som de følger. Dette fungerer utrolig bra», sier Kay Lien.

Løsningen:

  • 21 lageroperatører på 6 avdelinger.
  • Varemottak og lasting/ordreplukk.
  • Over 800 varemottak og nesten 3000 utgående ordre i første halvår 2021.

Om Loe RørprodukterLoe Rørproukter AS logo.

  • Fabrikk på Hokksund og 10 avdelinger rundt om i Norge.
  • Etablert i 1933.
  • Norges største leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer til norske vei-, vann- og avløpsprosjekter.
  • Europas mest moderniserte og effektive produsent av prefabrikkerte betongvarer.
  • Ca. 15 innleide lastebiler av ulik størrelse som kjører i Loe Rørprodukters tjeneste ut fra anlegget i Hokksund.

Se hjemmeside. 

Kontakt meg, så hjelper jeg deg med å finne riktig løsning til ditt prosjekt


Portrettbilde av Morten Pettersen.

Morten

Daglig leder