Cobuilder Collaborate

Integrasjon Cobuilder Collaborate

I byggebransjen er det store krav til mye og detaljert dokumentasjon. Dette gjelder teknisk dokumentasjon, dokumentasjon for sikkerhet, FDV, montering, med mer. Cobuilder Collaborate er et skybasert system som bistår byggherrer og entreprenører med å løse disse kravene gjennom et enkelt og brukervennlig grensesnitt. Cobuilder Collaborate er det verktøyet som overtar for Cobuilder ProductXchange.

Men registrering av data i Cobuilder Collaborate vil imidlertid kreve mye tid og arbeid av deg som leverandør, siden dette i utgangspunktet må gjøres manuelt. Heller ikke er slikt registreringsarbeid spesielt morsomt. Og faren for å skrive feil er alltid tilstede.

IntegrasjonsPartner har derfor laget en integrasjonsløsning som sørger for å automatisere og effektivisere dokumentasjonsprosessen. Det er eSENTRAL som vil være integrasjonsmotor mellom Cobuilder Collaborate og hvor du har informasjonen om produktene lagret. eSENTRAL kan automatisk utveksle produktinformasjon, produktblader og annen dokumentasjon fra dine systemer til Cobuilder Collaborate basert på felt, koder eller flagg du setter i dine systemer. eSENTRAL kan oppdatere disse feltene når informasjonene er overført til Cobuilder Collaborate. Dine systemer kan enten være installert lokalt i et datarom eller befinne seg i skyen. Vi har løsning for begge alternativer.

En integrasjonsløsning mellom ditt ERP-system og Cobuilder Collaborate kan illustreres slik: ERP – eSENTRAL – Cobuilder Collaborate

Fordelene med en slik integrasjonsløsning fra IntegrasjonsPartner er mange:

  • Lover og regler oppfylles
  • Bistår med å digitalisere byggeprosjektet
  • Automatikk kan redusere dokumentasjonstiden vesentlig
  • Fjerner kjedsommelige rutineoppgaver
  • Antall feilregistreringer i Cobuilder Collaborate vil gå ned
  • Effektivisering gir reduserte kostnader
  • eSENTRAL har avansert avviksvarsling

 

Ta nærmere kontakt med salg (link) for å få vite mer om hvordan du kan effektivisere dokumentering i Cobuilder Collaborate med bruk av integrasjonsløsning basert på eSENTRAL.