Vi digitaliserer dine arbeidsprosesser


  • Automatisering med smart integrasjon
  • Avanserte løsninger for lager og logistikk
  • Netthandel B2B & B2C
  • Skreddersydde webportaler

Vi hjelper deg med å jobbe smartere og øke lønnsomheten!

IntegrasjonsPartner har i over 20 år jobbet med digitalisering og automatisering av handels- og logistikkprosesser. Vi utvikler, implementerer og supporterer smart programvare som forenkler og effektiviserer hverdagen for våre kunder.Våre kunder strekker seg fra små til store bedrifter, i ulike bransjer. Felles har de en skreddersydd løsning for deres behov.

Vårt mål er hele tiden å hjelpe våre kunder å jobbe mer effektivt, redusere kostnader og bli mer konkurransedyktige.

 

Kundehistorier

SIM


Helt siden 2004 har IntegrasjonsPartner bistått SIM med fakturahåndtering. Høsten 2021 gikk SIM over til tjenesten Multikanal, en løsning som sørger for at bedriften sender ut faktura på akkurat det formatet (kanal) som kundene ønsker det.

Alt fra eFaktura til papir og målet til SIM er at flest mulig skal motta fakturaen digitalt. Dette gir også besparelser for miljøet. Og erfaringen til SIM etter utsendelse til kundene i første kommune etter omlegging til Multikanal, er at antallet kunder som ønsker faktura på papir har gått ned fra ca. 2000 til ca. 200. En formidabel nedgang! Fakturautsendelse er en svært kritisk prosess for SIM og eSENTRAL er satt til opp varsling hvis noen feil oppdages.

Les mer
bilde av kundecase
bilde av kundecase

Gubrandsdal uldvarefabrik


Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS (heretter GU) etablerte netthandel for 13 år siden. De kjente på at løsningen var moden for utskiftning, for det har skjedd mye fra 2008 til 2021. GU hadde nettsider levert på siden av nettbutikken, og disse ble i 2019 oppgradert til ny plattform. Nettsidene ble mer fleksible, moderne og fikk flere funksjoner. Det ble derfor nødvendig å vurdere andre løsninger for selve nettbutikken også, og på bakgrunn av dette tok GU kontakt med IntegrasjonsPartner.

Les mer

Run AS


Samarbeidet begynte i 2017 og IntegrasjonsPartner bistår Run i hovedsak med 2 tjenester:

Det ene er EDI hvor integrasjonsplattformen eSENTRAL utveksler EDI-meldinger med Runs kunder i sportsbransjen via Btwentyfour.

Det andre er bruk av bizClick logistics for mer effektiv lager- og logistikkhåndtering.

Les mer
bilde av kundecase
bilde av kundecase

Loe Rørprodukter


I begynnelsen av 2020 byttet Loe Rørprodukter ut en rekke regneark, manuelle rutiner og dobbeltregistrering med et nytt produksjons- og logistikksystem. Selskapet valgte MPS-system fra MyProduction og bizClick logistics fra IntegrasjonsPartner for å håndtere lager og distribusjon.

Systemet omhandler hele virksomheten, inkludert transport. Integrasjonsplattformen eSENTRAL sørger for en effektiv dataflyt mellom systemene.

Les mer

Evatic


IntegrasjonsPartner har vært partner med Asolvi siden 2020 og tilbyr integrasjoner mellom Evatic og kunders ERP-systemer. I standard oppsett overføres grunndata sømløst fra ERP-systemet til Evatic og ordrer blir overført fra Evatic til ERP-systemet. Dette reduserer antall punchefeil og sparer kunder mye tid og penger. Løsningen leveres med overvåking og avviksvarsling og kan leveres lokalt installert og som en skytjeneste.

Les mer
bilde av kundecase
bilde av kundecase

Ytterøykylling & Berika


Vi i IntegrasjonsPartner besøkte Ytterøya for første gang i 2018. Da fikk vi innsikt i kyllingens reise – helt fra egget legges, gjennom ruging, klekking, foring og frem til slakteriet. Det skal jammen mye kunnskap, mange regneark, møysommelig planlegging, oppfølging og rapportering til for at et egg skal bli til nydelig kylling på middagsbordet.

Les mer

Flemming Egg


Som syvåring syklet Flemming rundt i nabolaget og solgte egg. Over 30 år har gått siden den gang. I dag har Flemming Egg mange tusen høner som verper egg med ekstra gul og fin plomme.

I 2016 byttet Flemming Egg ut ordreblokka med bizClick mobile sales. Da ble ordreprosessen digitalisert – direkte fra mobil enhet og direkte inn i ordresystemet.

Les mer
bilde av kundecase
bilde av kundecase

BAHS + NCH


BAHS Kapital tok kontakt da de skulle levere innfordringstjenester til Nordic Choice Hotels. Kravene var blant annet sømløst grensesnitt mellom systemene til Nordic Choice Hotels og BAHS Kapital, samt høy grad av automatisering. Ønsket var en effektiv løsning for purring og innbetaling av ubetalte fakturaer.

Les mer

Zodiac


Helt siden 2010 har Zodiac vært kunde av IntegrasjonsPartner.  Zodiac hadde den gangen behov for B2B nettbutikk integrert med Visma Global. Etter hvert som det ble stilt nye krav fra et marked i endring og kravene fra brukerne ble både nye og flere, måtte IntegrasjonsPartner følge med og videreutvikle sin nettbutikkplattform.

Les mer
bilde av kundecase
bilde av kundecase

Den Gyldne Bønne


DGB ønsker ny nettbutikk som skulle håndtere både bedrifts- og privatmarkedet og være integrert med Visma.net ERP. Ønsket var å vedlikeholde masterdata i ERP-systemet og få alle netthandelsordrene til å flyte automatisk fra nettbutikken til ERP uten manuell registrering. Det var også viktig at man kunne starte med «need to have» funksjonalitet for å sikre en rask og rimelig implementering. Samtidig var man avhengige av en løsning med gode utviklings- og utvidelsesmuligheter for å kunne tilpasse seg til fremtidige behov og en økt satsing på netthandel.

Les mer