Feiring av de første 25 år!

I 2022 er det 25 år siden IntegrasjonsPartner startet arbeidet med å effektivisere Norge. Som seg hør og bør, feiret vi dette ved å samle alle våre ansatte til en hyggelig samling og festmiddag.

Integrasjonspartner feirer 25 år med middag for ansatte

Engø Gård hadde vi det moro med blant annet boccia og mimekonkurranser, og dagen ble avsluttet med festmiddag og god underholdning.

Gjennom 25 år har IntegrasjonsPartner vokst jevnt og trutt, fra to til 33 ansatte. Å ta vare på folk og ha et godt arbeidsmiljø har alltid vært, og er naturligvis fremdeles, veldig viktig for oss.

Etter lange perioder på hjemmekontor – først under pandemien og nå grunnet oppussing av kontorlokaler – ga feiringen av 25-årsjubileet rom for et etterlengtet samvær med fokus på hygge, lagbygging og styrket samhold. Det var utrolig godt å få møtes fysisk igjen, og ikke bare se og snakke med hverandre gjennom et Teams-vindu.

Oppholdet var gjennomgående fylt av glede, smil og latter. En perfekt markering av IntegrasjonsPartners 25 år!