Næringsforeningen kom som gjest under kundemøte hos Batteriretur

For at vi skal kunne forstå kundens behov og finne den beste løsningen, er god innsikt i kundens forretningsmodell helt essensielt hos oss i IntegrasjosnsPartner. Næringsforeningen i Fredrikstad var med på et møte om nettopp dette da vi besøkte vår kunde, Batteriretur.
Les hele artikkelen under som er hentet fra "Vekst i Fredrikstad", Næringsforeningen sine hjemmesider.

Tekst og bilder er hentet fra Næringsforeningen og «Vekst i Fredrikstad» se orginal artikkel her 

Sender IT-utviklerne «på gølvet» for å lære

Skal du lage det beste systemet for lagerstyring eller netthandel, må du forstå kundens «business» og hvordan sluttbrukerens arbeidshverdag ser ut. Det har IntegrasjonsPartner tatt konsekvensen av.

Fredrikstad-bedriften startet med å utvikle EDI-løsninger, men har etter hvert bygd en avansert integrasjonsplattform og egen programvare for lagerstyring, netthandel og ordrefangst. Og det med suksess.

De siste fem–seks årene har Integrasjonspartner doblet antallet ansatte, og også omsetningen har vist jevn vekst.

Morten Pettersen i IntegrasjonsPartner
Daglig leder Morten Pettersen og IntegrasjonsPartner får stadig flere kontrakter med nasjonale selskaper.

Daglig leder Morten Pettersen tilskriver suksessen både gode ansatte – og at selskapet strekker seg langt for å forstå kundenes behov.

– Det er svært spesialiserte systemer vi utvikler. Og de skal brukes i svært avanserte operasjoner, begynner han. Han bruker selskapets programvare for lagerstyring som eksempel.

– For virkelig å kunne utvikle for et godt lagersystem, må du forstå prosessene ute hos kunden. Du må ha vært på et lager, og forstå hvordan det er organisert, hvor varene bør plasseres, og hvordan vareflyten blir mest mulig effektiv. Først når du forstår det – og interesserer deg for det – er du i stand til å kode og implementere et system som gir full verdi for kunden, sier han.

Det samme er tilfellet når selskapet utvikler netthandelsløsninger.

–Vi leverer hovedsakelig «business to business»-løsninger. Da må vi evne å sette oss inn i kundens salgs- og leveranseprosess slik at løsningen bidrar til å øke salget, effektivisere ordrebehandlingen og øke servicegraden overfor vår kundes kunder. Selvsagt er teknologi og utviklerkompetanse viktig, men det hjelper lite hvis man ikke forstår kundens behov. Når netthandelsplattformen bidrar til økt salg, reduserte administrasjonskostnader og bedre kundeopplevelse for sluttkundene, har vi lykkes! Om man har skrevet verdens mest effektive kode er det ingen som bryr seg om…

Krever opplæring

IntegrasjonsPartners behov for både IT-kompetanse og relevant erfaring gjør det naturlig nok utfordrende å rekruttere.

– Da vi lyste ut en prosjektlederstilling, fikk vi mange godt kvalifiserte søkere. Mens for eksempel systemutviklere med tung logistikkerfaring er som å lete etter nåla i høystakken. Vi er heldige som har noen ringrever som har jobbet innen våre fagområder i mange år. Men når vi vokser og trenger flere folk, er det som oftest lang læretid før man blir skikkelig god, sier Pettersen.

IntergrasjonsPartner hos Batteriretur
Morten Pettersen (f.v.), Simon Pettersen og Henning André Hansen i IntegrasjonsPartner nøyer seg ikke bare med digitale møter med kunde PM Karlsson, suksessen ligger også i fysiske besøk for å få bedre forståelse for kundenes forretningsmodell.

– Skal man eksempelvis drive med systemutvikling på et lagerstyringssystem, bør man jobbe ute hos kundene og tåle å bli «møkkete på fingrene» for å forstå behovet og hvor skoen trykker. Da bygger man erfaring som er nødvendig for å kunne drive med det man kanskje aller mest har lyst til – nemlig å kode, fortsetter han.

Prosess- og forretningsforståelsen er avgjørende for å bygge gode løsninger, mener Morten Pettersen.

– Og ikke minst evnen til å gjøre de siste skreddersydde tilpasningene som skaper god flyt i kundens arbeidshverdag, sier han.

Større og større kunder

At løsningene gir stor verdi, begynner også å vise seg i kundelisten. Etter å ha begynt med småbedrifter i Fredrikstad-området på slutten av 90-tallet, konstaterer Pettersen nå at IntegrasjonsPartner vinner kontrakter også med store nasjonale selskaper, deriblant bensinstasjonskjedene YX og Uno-X, bilimportøren RSA BIL og faghandelsaktøren TESS.

Pettersen vurderer likevel ikke å flytte bedriften fra hjembyen.

– Jeg tror det er en fordel å holde til i Fredrikstad. Det er en attraktiv by med stor tilflytning. Det kan nok være litt færre kandidater å velge mellom her enn i Oslo, men når vi først finner de rette folkene og de trives i jobben, så blir de lenge. Det gir et lengre perspektiv og gjør det lettere å investere i de ansatte, sier han.