Mye mer effektiv varetelling med bizClick

Haucon Norge har redusert tiden de bruker på varetelling fra dager til timer!

Haucon Norge benytter WMS-løsningen bizClick logistics til langt mer enn effektiv varetelling.

Løsningen bidrar også til effektivt varemottak og plukk og pakk av ordre.

 

Elektronisk lagertelling med bizClick forenkler en ellers tidkrevende prosess med endeløse tellelister og mange potensielle feilkilder. Varesøk med strekkoder sørger for umiddelbare oppslag underveis og kvalitetssikrer riktig vare før tellegrunnlaget samles og kontrolleres veldig effektivt i bizClick kontrollpanel.  Deretter importeres tellingen til ERP-systemet med et tastetrykk og vi er i mål!

 

Til tross for et stadig økende varevolum er tiden vi bruker på lagertelling redusert fra dager til timer med bruk av bizClick.

 

Torkjel Haabeth, IT-ansvarlig  i Haucon i Norge AS 

bizClick logistics følger varene helt ut på byggeplass

 

Haucon Norge benytter WMS-løsningen bizClick logistics til langt mer enn effektiv varetelling.

Løsningen bidrar også til effektivt varemottak og plukk og pakk av ordre.

Til og med sjåførene er utstyrt med bizClick på mobil enheter. På den måten følges varene helt ut på byggeplass med elektronisk avviksregistrering, elektronisk signatur og automatisk registrering av GPS-posisjon og tidspunkt for levering.

Når man leverer på anleggs- og byggeplass har dette mange ganger bidratt til effektiv sporing av gods som etterlyses av mottaker. Som oftest er det levert, og Haucon vet eksakt hvor, når og hvem som har mottatt.