ehf ordrebekreftelse 2.x – ugyldig fra 1.1.2020

EHF 2.x, sier du? Det kan være viktig å bruke to minutter på dette nå før det er for sent. Dette formatet blir nemlig ugyldig fra 1.1.2020. Da er det kun EHF 3.0 som gjelder.

2019 har vært et overgangsår for EHF ordrebekreftelse, hvor både EHF 2.x og EHF 3.0 har vært tillatt.

Dette endres fra 1. januar 2020 hvor kun EHF ordrebekreftelse, EHF Faktura 3.0 blir gjeldende. Dette betyr altså at EHF 2.x blir fjernet fra ELMA og ikke lenger kan benyttes. Sender eller mottar du EHF-faktura i versjon 2.x har du derfor en utfordring du ikke har lang tid på å løse.

Dersom IntegrasjonsPartner håndterer utsendelse av EHF-faktura i dag, blir denne overgangen ivaretatt på en trygg måte. Vi sørger for at fakturaen blir sendt i henhold til den nye standarden fra nyttår.

 

Mange har erfart at EHF-faktura har bidratt til en mer effektiv hverdag.

EHF 3.0 gjør det enda enklere å sende faktura på tvers av landegrenser og kan derfor gjøre samarbeidet med utenlandske leverandører og kunder enklere. Dette setter imidlertid større krav til grunndata og det er viktig at blant annet landkoden nå er satt riktig i ditt ERP-system.

Vi i IntegrasjonsPartner kan hjelpe deg dersom du har behov for rådgiving eller teknisk støtte rundt dette. For eksempel kan vi bistå med konvertering mellom 2.x- og 3.0-versjonene. Vennligst ta kontakt med oss på e-post, salg@integrasjonspartner.no, eller ring oss på 69 70 15 50.

 

Under finner du litt mer informasjon hvis det skulle være av interesse. Du finner også dette og mer til i ordboka vår på IntegrasjonsPartner.no:

 

EHF

er akronym for «Elektronisk Handelsformat». EHF en standard for utveksling av elektroniske handelsdokumenter. Faktura har tradisjonelt sett vært mest vanlig. Vi ser nå at andre dokumenter som eksempelvis produktkatalog, ordre og ordrebekreftelse kommer mer. Dataformatet som benyttes er XML og dokumentene sendes via PEPPOL-nettverket. EHF 3.0, eller EHF Faktura 3.0 som det har blitt kalt her til lands, er i henhold til PEPPOL BIS-formatet (Business Interoperability Specifications). Dette er en EU-standard som sørger for korrekt utveksling av EHF-dokumenter på tvers av landegrensene. En slik digitaliseringsstandard gir enorm effektivisering.  Besparelsen er anslått av blant annet Visma til mange milliarder årlig bare i Norge.

ELMA

(Elektronisk mottakeradresseregister) er et offentlig register (såkalt SMP – Service Metadata Publishing) hvor alle mottakere av EHF-meldinger i Norge må registrere seg. Det er DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) som har ansvaret for drift og forvaltning av ELMA. Alle slike mottakerregistre rundt omkring i verden er knyttet sammen via en overordnet SML (Service Metadata Locator). Denne er nå plassert i Brussel og sørger overordnet for at en avsender i eksempelvis Portugal kan sende en faktura til en mottaker i Norge via PEPPOL-nettverket.

PEPPOL

er en forkortelse for «Pan European Public Procurement Online» og er en europeisk organisasjon og digital nettverksinfrastruktur for å utveksle elektroniske forretningsdokumenter basert på EHF-formater. Også land i Asia og Oseania er i ferd med å knytte seg til dette nettverket, og USA og Canada er andre land som vurderer å koble seg til. Det er obligatorisk for offentlige virksomheter i Norge å være tilkoblet, men flere og flere bedrifter ser fordelen av dette. I verden er det på over 300.000 organisasjoner og bedrifter tilknyttet nettverket og dette antallet vokser svært raskt.

IntegrasjonsPartner tilbyr aksess til PEPPOL-nettverket og vi kan også bistå til med registrering i ELMA. Vi sørger for å konvertere, hente og levere EHF-meldingene rett inn i ERP-systemet ditt og passer på at det blir levert hos mottakeren på en sikker og effektiv måte.