Hvorfor velge bizClick logistics?

Dersom du ønsker å digitalisere lageret og prosessene knyttet til inngående og utgående logistikk er bizClick logistics et produkt for deg. Vi tilbyr et fullskala lagerstyringssystem (WMS - Warehouse Management System) som integreres med ditt ERP-system gjennom integrasjonsplattformen eSENTRAL.

Kombinasjonen eSENTRAL og bizClick logistics gjør at vi kan tilpasse oss dine logistikkprosesser. Digitalisering og automatisering handler også om å videreføre allerede gode og gjennomprøvde måter å jobbe på. bizClick logistics vil kunne hjelpe deg med dette, og i tillegg kunne effektivisere alle deler av din inngående og utgående logistikk med digitalisering og automatisering.

Med eSENTRAL som integrasjonsplattform kan vi hente inn all tilgjengelig informasjon fra ERP-systemet, og benytte denne til regelsetting for å tildele, filtrere, tidsstyre, splitte, slå sammen eller prioritere et plukk. Vi tilpasser bizClick logistics uten å gjøre programendringer, men baserer oss på regelsetting og konfigurasjon. Det er erfarne logistikk-konsulenter som tilpasser løsningen etter dine behov.

Vi tilpasser oss dine allerede gode og velfungerende logistikkprosesser. I tillegg hjelper vi deg med å bygge din logistikk for framtiden med fokus på digitalisering og automatisering.