Integrert nettportal for registrering av alle ordrer og netthenvendelser

Med stor vekst trengte Batteriretur en nettportal som automatiserte og effektiviserte prosessen av innmelding og registering av batterireturer - i dag er portalen deres viktigste redskap.

Siden 2018 har IntegrasjonsPartner hjulpet Batteriretur med å håndtere tusenvis av batterireturer via deres skreddersydde nettportal. Siden da har innmeldinger av batterireturer i nettportal mangedoblet seg og bedriften er i dag avhengige av et system som fungerer optimalt.

Løsning som fungerer optimalt

Batteriretur fikk i 2018 hjelp av The Pitch til å utvikle nye hjemmesider. Per Magnus Karlsson, Prosjektleder og Key Account for Batteriretur, fant da ut at de også hadde et behov for en egen nettportal . Rutiner og statistikk på innmelding av batterier var høyst nødvendig da etterspørselen ‘eksploderte’ under utarbeidelsen av nettsiden. Det var slik de kom i kontakt med IntegrasjonsPartner.

Henvendelsen som ble introdusert via The Pitch, endte opp i et varig samarbeid. I dag forteller Batteriretur at de er helt avhengig av portalen som mottar stadig økende antall registreringer av returordre av el- og hybridbilbatterier. Tilbakemeldingen er at portalen har gitt økt effektiv og kostnadsreduserende kapasitet med god oversikt over alle batteriene som kommer inn til Batteriretur.

Vi ser tydelig at flere av våre daglige oppgaver ville tatt lengre tid uten portalen. I tillegg har den gitt oss mange nye muligheter og bedre kontroll, forteller Betina, kontorleder hos Batteriretur avd. Sandefjord.

IntegrasjonsPartner er effektive og raskt på ballen.

På spørsmål om hvordan IntegrasjonsPartner har løst oppgaven, svarer Per Magnus at det har vært en effektiv prosess med mange involverte. De føler oppgaven er tatt seriøst og at de har de beste på saken.

IntegrasjonsPartner er flinke til å sette seg inn i utfordringen og behovet vi har. Helt fra starten har det vært god flyt i dialogen og samarbeidet. IntegrasjonsPartner er samarbeidsvillige og fortsetter å levere etter våre krav og ønsker. Dette gir oss mulighet til stadig å kunne forbedre løsningen slik at den oppfyller nye behov ettersom de oppstår, og vi kan raskt imøtekomme nye ønsker fra våre kunder. Vi opplever at kundene er positive til portalen.

Per Magnus beskriver kundeforholdet som startet for 1,5 år siden som seriøst og profesjonelt, men også hyggelig og lett. Under samtalen forteller han at han setter stor pris på dialogen han har med kontaktperson Alice, humoren sitter løst.

Alice, som er vår kontaktperson har full kontroll på hva som skjer på begge sider av bordet. Det oppleves veldig trygt da hun forstår hva vi er på jakt etter, og hun jobber som en tolk inn til sin avdeling med spesialister. Kommunikasjonen her har vært veldig god, noe det ferdige produktet er et bevis på. Har det oppstått noe så kan det bli fikset på dagen. IntegrasjonsPartner jobber veldig smidig!

Portalen har blitt vårt viktigste redskap

Batteriretur var små i starten, men samtidig som de startet utviklingen av nye hjemmesider og portalen, eksploderte etterspørselen for returerer av el-bilbatterier. De ble helt avhengig av å ha en løsning som lettet arbeidet for administrasjonen internt og som gjorde registreringen smidig og enkel for deres kunder.

Det viktigste for oss er at portalen fungerer optimalt. Med en så kraftig økning så har portalen blitt vårt mest verdifulle redskap» forteller Per Magnus.