EDI

Effektiv handel med EDI

Bruker bedriften din mye tid på å manuelt punche ordrene inn i forretningssystemet og manuelt sende ut ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer? Ville det ikke være mer hensiktsmessig at ordrene fra kunder kommer automatisk inn i forretningssystemet? Og at ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer blir automatisk sendt ut? Uten at de ansatte trenger å utføre manuelle oppgaver.

EDI er forkortelse for Eletronic Data Interchange, eller på norsk elektronisk datautveksling. Det betyr å erstatte sending av papirdokumenter med prosessen med å utveksle forretningsdokumenter direkte mellom IT-systemene til forretningspartnere uten manuell håndtering.

Fordeler med EDI

Fordelene med EDI er åpenbart store og flere:

 • Stor tids- og kostnadsbesparelse. Automatisering øker effektivisering og manuell registrering betyr unødvendig tidsbruk
 • Manuell registrering øker også sannsynlighet for feilregistrering
 • Feilsendte varer og returer har høy kostnad. Antallet feilsender blir sterkt redusert med EDI
 • Håndskrevne pakksedler kan medføre feiladressering, eventuelt feiltolking av utydelig håndskrift
 • Høyere servicegrad og mer fornøyde kunder
 • Å gå vekk fra papir betyr mer miljøvennlig
 • Fortolling tar kortere tid og enklere handel på tvers av grensene

Noe av det første vi begynte med etter at IntegrasjonsPartner ble startet i 1997, var å lage EDI-løsninger for dagligvarebransjen. EDI, var et krav de store markedsaktørene i bransjen satte til sine leverandører og kunder, men den gang var dette svært kostbart å implementere. Vi utviklet derfor løsninger for at dette skulle bli mindre kostbart slik at flere kunne ta det i bruk.

eSENTRAL var i begynnelsen en EDI-tolk og etter mange års videreutvikling er eSENTRAL  nå en komplett løsning for integrasjoner og EDI. eSENTRAL kobler seg mot forretningssystemet og henter og sender automatisk ut EDI-dokumenter mellom virksomheten og forretningspartnerne.

 

EDI for alle bransjer

Siden slutten av 90-tallet er det utviklet EDI-standarder for de fleste bransjer og IntegrasjonsPartner har også vært med å utarbeide slike bransjestandarder. Bransjer vi har  god kunnskap og lang erfaring fra er blant annet:

 • Dagligvare
 • Sport
 • Trelast og byggevare
 • Møbler
 • Elektro og elektronikk
 • VVS og VA
 • Frisør, skjønnhet og velvære

 

Eksempler på dokumenttyper brukt i EDI

Her er eksempler på dokumenter som benyttes innen elektronisk handel (E-handel):

 • Vare- og priskatalog
 • Tilbud
 • Ordrer/bestilling
 • Ordrebekreftelse
 • Faktura
 • Produktdokumentasjon
 • Pakkseddel/leveringsinstrukser
 • Transport og toll
 • Betaling

 

Overvåking og avviksvarsling

For alle bedrifter det selvsagt kritisk at ordrer og andre dokumenter kommer inn og at varer blir sendt ut. eSENTRAL  kan overvåke EDI-flyten og varsle dersom eksempelvis en kundes server ikke er tilgjengelig slik at ordrene ikke mottas. Les mer om overvåking og avviksvarsling her.

 

Meldingssentral og Peppol

EDI-meldinger kan sendes mellom avsender og mottaker på forskjellig måter. En ofte benyttet metode er bruk av FTP– eller SFTP-server. eSENTRAL  kan hente og levere handelsdokumenter på en slik server. I tillegg benyttes også ofte egne nettverk for sending av EDI-dokumenter og eSENTRAL  kan selvsagt også levere via meldingssentral. EHF blir mer og mer vanlig og vi tilbyr selvfølgelig også sending av EDI via Peppol-nettverket.

Typiske EHF-meldinger er:

 • EHF-katalog
 • EHF-ordre eller bestilling
 • EHF-ordrebekreftelse
 • EHF-faktura

 

Kontakt oss for bistand

EDI-standarder og formater er ikke likefremt enkelt. Hva betyr XML eller EDIFACT? Hva gjør man for å få SSCC korrekt på pakkseddelen? Kontakt oss så hjelper vi deg.